f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100047856
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.43+783 - กม.44+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 15,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ