f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100011101
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.25+809 - กม.26+353 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 30,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 05/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ