f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
5 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง ยกเลิกแผน
6 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง ยกเลิกแผน
7 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 35 รายการ