f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ ยกเลิกแผน
3 26/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ