f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.43+783 - กม.44+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 05/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.25+809 - กม.26+353 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 04/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+220 ปริมาณงาน 18,480.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.10+270 - กม.11+010 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.43+783 - กม.44+93 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 26 รายการ