f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 25-6493-94,44-9106-13-6,44-8935-10-9,25-6495-94-0 จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) 28/11/2566 สทล.18/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 จำหน่ายวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 15 รายการ 13/03/2566 สทล.18/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 81 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด 27/01/2566 สทล.18/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 25-55322-6424-93-7,44-35422-8825-08-0,77-41622-6116-04-5,44-35422-8800-08-2,44-35422-8801-08-3,44-35422-8826-08-1 จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนฯ) 11/11/2565 สทล.18/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม. 03/11/2565 eb-สทล.18/4/2566 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.43+783 - กม.44+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 eb-สทล.18/3/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 งานก่อสร้างเทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.25+809 - กม.26+353 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2565 eb-สทล.18/2/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.10+270 - กม.11+010 21/10/2565 eb-สทล.18/1/2566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 21-75182-6328-06-4 (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 13/09/2565 สทล.18/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 44-35422-8813-08-7 , 78-55322-6031-96-0 (งานเงินทุน) จำนวน 2 คัน 28/04/2565 สทล.18/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งบประมาณ) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด 27/12/2564 สทล.18/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 77 รายการ (ครั้งที่ 2 ) 25/02/2564 สทล.18/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ขายทอดตลาดวัดสุและครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 77 รายการ 12/01/2564 สทล.18/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 05-14532-6259-94-1, 44-51822-7762-05-0, 44-51822-7763-05-1,44-51822-7765-05-3,44-19022-8173-07-8,44-19022-8174-07-9, 44-19022-8175-07-0, 44-19022-8172-07-7 จำนวน 8 รายการ 02/12/2563 สทล.18/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750-กม.7+679 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 50 รายการ 23/11/2563 eb-สทล.18/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ