f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6926-14-8 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 28/11/2566 310/B/30/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 16/11/2566 310/B/30/67/8 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/88 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 จ้างซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 310/60/66/157 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างซ่อมระบบำฮดรอลิคของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 310/B/-/66/85 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย ตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 03/08/2566 310/B/-/66/69 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9227-13-4 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 03/08/2566 310/B/-/66/66 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ OKI B412 (สีดำ) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 17/07/2566 310/40/66/108 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 75 D 26L-MF รถหมายเลข 27-6024-92-1 จำนวน 2 ลูก 10/04/2566 310/B/30/66/76 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0919-18-7 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 310/B/30/66/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 จ้างติดฟิลม์และกระจกของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9153-11-3 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/01/2566 310/B/-/66/16 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (งบประมาณ) 20/01/2566 310/40/66/26 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 05/09/2565 310/60/65/202 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ