f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6120-91-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 310/B/-/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 63047557926 28/04/2563 310/B/30/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2563 310/B/-/63/42 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9008-11-5 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 310/B/30/63/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/B/30/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/ฺB/-/63/35 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และส่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 18 08/04/2563 310/-/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 310/B/-/63/27 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 310/B/-/63/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างเหมาเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 23/03/2563 310/B/-/63/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 310/B/-/63/17 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 310/ฺ/30/63/25 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 310/B/30/63/22 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6549-97-9 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 310/B/30/63/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบแระมาณ) 30/01/2563 310/40/63/18 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ