f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น MLT-D205L จำนวน 2 กล่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 310/B/40/66/97 สำนักงานทางหลวงที่ 18
62 จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6025-95-7 จำนวน 15 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/91 สำนักงานทางหลวงที่ 18
63 จ้างซ่อมระบบส่งกำลังของรถบรรทุกติดเครน หมายเลข 74-6271-21-5 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/93 สำนักงานทางหลวงที่ 18
64 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข21-6666-17-4 จำนวน 26 รายการ (โดยวิะีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/88 สำนักงานทางหลวงที่ 18
65 จ้างซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
66 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
67 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิคของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/94 สำนักงานทางหลวงที่ 18
68 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/88 สำนักงานทางหลวงที่ 18
69 จ้างซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
70 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 310/B/-/66/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 310/60/66/157 สำนักงานทางหลวงที่ 18
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 310/60/66/157 สำนักงานทางหลวงที่ 18
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 310/40/66/156 สำนักงานทางหลวงที่ 18
74 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 310/40/66/157 สำนักงานทางหลวงที่ 18
75 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 4120-001-11157-62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 310/-/66/151 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 61 ถึง 75 จาก 968 รายการ