f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 16/09/2562 310/70/62/159 สำนักงานทางหลวงที่ 18
62 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 16/09/2562 16/09/2562 310/35/62/160 สำนักงานทางหลวงที่ 18
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 310/60/62/158 สำนักงานทางหลวงที่ 18
64 ซื้อยางของรถขุด - ตัก ล้อยาง หมายเลข 15-6508-17-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 310/B/30/62/130 สำนักงานทางหลวงที่ 18
65 ซื้อยางของรถพ่วง/หางลาก รถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 310/B/30/62/129 สำนักงานทางหลวงที่ 18
66 ซื้อยางของรถหางลาก จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 15-6226-94-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 310/B/30/62/128 สำนักงานทางหลวงที่ 18
67 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
68 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
69 ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6222-04-2 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 310/B/30/62/127 สำนักงานทางหลวงที่ 18
70 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9153-13-2 จำนวน 9 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 310/B/-/62/101 สำนักงานทางหลวงที่ 18
71 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 310/B/30/62/126 สำนักงานทางหลวงที่ 18
72 ซื้อยางของรถพ่วง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 310/B/30/62/124 สำนักงานทางหลวงที่ 18
73 ซื้ออะไหล่ของรถขุด-ตัก ล้อยาง หมายเลข 77-6116-04-5 จำนวน 6 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 310/B/30/62/121 สำนักงานทางหลวงที่ 18
74 ซื้อใบมีดรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6202-19-0 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 310/B/30/62/123 สำนักงานทางหลวงที่ 18
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 10/09/2562 310/60/62/157 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 61 ถึง 75 จาก 207 รายการ