f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 08/02/2562 310/B/30/62/49 สำนักงานทางหลวงที่ 18
167 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เป็นเงินจำนวน 79,350.-บาท 08/02/2562 08/02/2562 310/35/62/31 สำนักงานทางหลวงที่ 18
168 ซื้ออะไหล่ของรถตู้ หทายเลข 20-6171-08-0 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 07/02/2562 310/B/30/62/48 สำนักงานทางหลวงที่ 18
169 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 19,200.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 31/01/2562 310/-/62/30 สำนักงานทางหลวงที่ 18
170 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุง รักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะ และอื่นๆของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 01/02/2562 310/B/85/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
171 จ้างซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 01/02/2562 310/B/-/62/22 สำนักงานทางหลวงที่ 18
172 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 31/01/2562 310/-/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
173 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 31/01/2562 310/-62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
174 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2562 30/01/2562 310/B/30/62/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
175 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 29/01/2562 310/B/30/62/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
176 ซื้อชุดไฟวับวาบหลังคา 24 V (อิเล็คทรอนิกส์) ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 28/01/2562 310/B/30/62/43 สำนักงานทางหลวงที่ 18
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เป็นเงินจำนวน 18,478.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 22/01/2562 310/45/62/25 สำนักงานทางหลวงที่ 18
178 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 22/01/2562 310/B/30/62/41 สำนักงานทางหลวงที่ 18
179 ซื้ออะไหล่ของรถยก หมายเลข 73-0017-67-6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 22/01/2562 310/B/30/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
180 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 22/01/2562 310/B/30/62/38 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 166 ถึง 180 จาก 207 รายการ