f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 1,768 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 28/05/2567 310/35/67/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 24/05/2567 310/40/67/64 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/05/2567 310/40/67/65 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 24/05/2567 310/40/67/66 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9586-14-0 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 310/B/30/67/96 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อยาง SIZE TIRE 7.50-16-12 PR ของรถพ่วง จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 310/B/30/67/95 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อยาง TUBE SIZE 7.50-16 ของรถพ่วง หมายเลข 15-6128-91-0 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 310/B/30/67/94 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R 16 ของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9311-14-5 จำนวน 4 เส้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 310/B/30/67/93 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9311-14-5 จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 310/B/30/67/92 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง BOOTER ASSY BRAKE ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 310/B/30/67/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อหลอดไฟ LED (STREET LIGHT) 100 W จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 17/05/2567 310/45/67/61 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 17/05/2567 310/40/67/62 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 จ้างเปลี่ยนใบมีดและอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลข 60-0712-21-0 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 02/05/2567 310/B/-/67/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 3,000 ลิตร (งานงบประมาณ) 03/05/2567 310/35/67/58 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 03/05/2567 310/35/67/58 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,018 รายการ