f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางนอก ยางใน และยางรองของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/12/2566 310/B/30/67/21 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อแบตเตอรี่ BATTERY 12 V 80Ah (80D31L) ของรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6926-14-8 จำนวน 2 ลูก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/12/2566 310/B/30/67/22 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6926-14-8 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 28/11/2566 310/B/30/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6926-14-8 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 28/11/2566 310/B/30/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อยางของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 28/11/2566 310/B/30/67/11 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อใบมีดของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 28/11/2566 310/B/30/67/9 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบห้ามล้อของรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 27/11/2566 310/B/-67/6 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะระบบตัวถ้งและกระบะของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 27/11/2566 310/B/-/67/5 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 22/11/2566 310/60/67/10 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 1,914 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบปนะมาณ) 22/11/2566 310/35/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 16/11/2566 310/B/30/67/7 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถขุด หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 16/11/2566 310/B/30/67/8 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 16/11/2566 310/B/30/67/8 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จ้างซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9586-14-0 จำนวน 4 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 15/11/2566 310/B/-/67/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 15/11/2566 310/B/85/67/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 945 รายการ