f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.4+720 - กม.6+280 ปริมาณงาน 19,200.00 ตร.ม. 28/10/2565 eb-สทล.18/4/2566 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.43+783 - กม.44+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2565 eb-สทล.18/3/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 งานก่อสร้างเทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.25+809 - กม.26+353 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/10/2565 eb-สทล.18/2/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.10+270 - กม.11+010 12/10/2565 eb-สทล.18/1/2566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 จำนวน 1 แห่ง 13/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.๑๗๘+๓๗๗ - กม.๑๘๑+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๕๒ รายการ 13/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคม 0100 ตอน สามแยกทุ่งวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ปริมาณ 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+187 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมางานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 - กม.6+500 ปริมาณ 1แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 20/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 20/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 14/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 08/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ