f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 310/B/-/62/104 สำนักงานทางหลวงที่ 18
47 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องล่างของรถหางลาก หมายเลข 15-6226-94-2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 310/B/-/62/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
48 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-0038-94-5 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 310/ฺ/-/62/85 สำนักงานทางหลวงที่ 18
49 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 12,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 310/40/62/101 สำนักงานทางหลวงที่ 18
50 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 245-70R-16 จำนวน 1 รายการ 07/08/2562 310/B/30/62/99 สำนักงานทางหลวงที่ 18
51 จ้างเหมาบริการระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๕๐๐-๑๕-๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2562 310/B/-/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
52 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ 03/07/2562 310/20/62/84 สำนักงานทางหลวงที่ 18
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 12/03/2562 310/40/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
55 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 310/-62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
56 61127456933 27/12/2561 310/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
57 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข ๘๒-๖๑๓๖+๑๕-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 310/B/30/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/12/2561 310/60/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 18
59 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 25,760.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2561 สทล.18/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 46 ถึง 59 จาก 59 รายการ