f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2566) 28/09/2566 ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566-ถึง มิถุนายน 2566) 25/07/2566 ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ถึง มีนาคม พ.ศ.2566) 12/04/2566 ไตรมาสที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 - ถึง มีนาคม พ.ศ.2566) 12/04/2566 รายไตรมาสที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) 03/01/2566 ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ต.ค.65 - ธ.ค.65) สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565) 04/10/2565 ประจำไตรมาสที่4 (เดือน ก.ค.65 - ก.ย.65) สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565) 07/07/2565 รายไตรมาสที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565) งานประมาณ+งานเงินทุน 05/04/2565 ประจำไตรมาสที่2 (เดือน ม.ค.65 - มี.ค.65) สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 06/01/2565 ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ต.ค.64 - ธ.ค.64) สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 27/09/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) 02/07/2564 ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64) สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุน+งานงบประมาณ 31/03/2564 ประจำไตรมาสที่2 (เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64) สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 1 (เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63) (งานเงินทุนฯและงานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63) สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 29/06/2563 310/40/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาารคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 27/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 88 รายการ