f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 12/03/2562 12/03/2562 310/40/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 61127456933 27/12/2561 27/12/2561 310/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ