f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดบ้านพักพร้อมรื้อถอน บ้านเลขที่ 147/44 , 147/45 จำนวน 2 หลัง (ครั่งที่2) 19/03/2567 สทล.18.1/3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ขายทอดตลาดบ้านพักพร้อมรื้อถอน บ้านเลขที่ 147/44 , 147/45 จำนวน 2 หลัง 12/03/2567 สทล.18.1/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 77 รายการ (โดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า) 22/01/2564 สทล.18/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะ) งานงบประมาณ 25/11/2563 310/60/64/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) หมายเลข 41-10322-5107-79-8 , 82-69812-6031-94-2 จำนวน 2 คัน 11/09/2563 สทล.18/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร 21/04/2563 eb-สทล.18/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) 20/04/2563 eb-สทล.18/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) 20/04/2563 eb-สทล.18/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 12/03/2562 310/40/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 61127456933 27/12/2561 310/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ