f
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565
ลงวันที่ 17/01/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้?อำนวยการ?สำนักงาน?ทางหลวง?ที่? 18? มอบหมายให้ นายวรากร พยัญตา ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์?ที่ดิน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้?ถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช? ประจำปี 2565 ณ? มหาวิทยาลัย?รามคำแหง จังหวัดสงขลา


'