f
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
ลงวันที่ 16/06/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 650 ดาวน์โหลด

'