วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
241 28/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42303 ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.22+475 - กม.24+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
242 28/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42303 ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.22+475 - กม.24+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
243 28/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42131 ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.191+258 - กม.191+875 SB, NB เปลี่ยนแปลงแผน
244 28/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ID 42128 ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ระหว่าง กม.7+583 - กม.9+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
245 27/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
246 27/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 241 ถึง 246 จาก 246 รายการ