วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
231 17/04/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล. 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ-ปูต๊ะ ที่ กม.176+090, กม.182+594, กม.191+721 ทล. 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคิริน-กรือซอ ที่ กม.1+200 ทล. 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน-โต๊ะโม๊ะ ที่ กม.7+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
232 22/03/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานป้ายจราจร ทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร(ป้ายเตือนแนวทาง) ทล.40560101 ตอน เขากง-โคกสุมุ , ทล.40560102 ตอน โคกสุมุ-บ้านโคก และ ทล.43220100 ตอน ยานิง-บูเก๊ะตาโมง ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
233 12/03/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ระหว่าง กม.51+000 - กม.53+411 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.961 กม. ปริมาณงาน 18,649 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
234 12/03/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.241+250 - กม.241+750 SB,NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 0.500 กม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
235 01/03/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
236 31/01/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาผลิตและติดตั้งเสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนราธิวาส เผยแพร่ขึ้นเว็บ
237 14/12/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+625 - กม.20+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
238 29/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42131 ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ 1 ระหว่าง กม.191+258 - กม.191+875 SB, NB ระยะทาง 0.617 กม. ปริมาณงาน 14,439 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
239 29/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42131 ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.191+258 - กม.191+875 SB, NB ยกเลิกแผน
240 28/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42131 ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.191+258 - กม.191+875 SB, NB เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 231 ถึง 240 จาก 246 รายการ