วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110048249
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานราวกันอันตราย ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 952 ม.) (กิจกรรมหลักที่ 10)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,100,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ