วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
หมวดทางหลวงตากใบ ร่วมกับ อบต.ไพรวัล เข้าดับไฟป่าข้างทางหลวง
ลงวันที่ 29/05/2563

หมวดทางหลวงตากใบ พบไฟไหม้ป่าใกล้เขตทางหลวง หมายเลข00420303กม.218+050NB
หมวดทางหลวงตากใบ ร่วมกับ อบต.ไพรวัน ตำรวจภูธร ตากใบดับไฟและเฝ้าระวัง


'