f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/01/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.18+750 - กม.18+950 ปริมาณงาน 846 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 366,741.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุยานพาหนะ 27/12/2561 11,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 97,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 64,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 25,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 5,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2562 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/01/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุ่งตำเสา-สวนเทศ ระหว่าง กม.0+000-กม.23+428 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 155,676.00 ตร.ม. 03/01/2562 90,292.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.15+875 - กม.17+855 ระยะทาง 1.980 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 9,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 53,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 390 รายการ