f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 26,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 14,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 19,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 168,663.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 12,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด Diamond Grade 24/09/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2562 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2562 5,139.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่นๆ 19/09/2562 21,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 74,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/09/2562 8,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/09/2562 13,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 72+367 - กม. 72+767 ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 7,840.00 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 18/09/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/09/2562 8,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่นๆ 17/09/2562 26,115.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 638 รายการ