f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 14/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 4 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
32 14/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 5 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 14/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 4 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
34 09/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 4 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
35 09/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.4+560 - กม.4+630 LT. ระยะทาง 0.070 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
36 07/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.4+560 - กม.4+630 LT. ระยะทาง 0.070 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 07/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 28/12/2561 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.9+735 – กม.10+265 ระยะทาง 0.530 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 13/12/2561 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+482 - กม.3+000 LT,RT.ระยะทาง 0.518 กม. ปริมาณงาน10,683 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 13/12/2561 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี-บ่อหิน ระหว่าง กม.105+397-กม.106+400 ระยะทาง 1.003 กม. ปริมาณงาน 11,533 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 41 รายการ