f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 24/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง ปริมาณงาน 105 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 24/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอน บ้านเนียง–ยะหา ระหว่าง กม.0+000–กม.10+760,ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนยะหา–บาละ ระหว่าง กม.12+482–กม.13+132 และทางหลวงหมายเลข 4272 ตอนยือนัง-คลองชิง ระหว่าง กม.1+800-กม.7+553 ปริมาณงาน 99 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 18/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.5+045 - กม.6+535 LT.,RT. ปริมาณงาน 2.980 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 18/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.95+450 – กม.96+724 LT., RT. ปริมาณงาน 1.274 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 16/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปารามีแต - โกตาบารู ระหว่าง กม.7+200 - กม.9+400 LT.,RT. (รวมบริเวณทางแยก) ระยะทาง 2.228 กม. ปริมาณงาน 37,338 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 16/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.1+812 - กม.11+058 ระยะทาง 9.246 กม. ปริมาณงาน 88,214 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 13/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.3+000 - กม.7+527 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 3.527 กม. ปริมาณงาน 32,243 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 11/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.91+720 - กม.93+270 ระยะทาง 1.550 กม. ปริมาณงาน 17,530 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 06/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ตอน 5 ที่ กม.28+960 (สามแยกหน้าถ้ำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 06/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ตอน 2 ที่ กม.0+500 (สามแยกสะพานข้ามทางรถไฟ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 102 รายการ