f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 14/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.82+100 -กม.83+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 14/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล้งใต้ ระหว่าง กม.9+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 14/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.5+400 - กม.6+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 13/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 1 ระหว่าง กม.2+400 - กม.3+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 12/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 12/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2 ระหว่าง กม.4+000 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 12/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู-แบหอ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+750(เป็นช่วงๆ) ฯลฯ ปริมาณงาน 401.40 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 14/02/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยือนัง - คลองชิง ระหว่าง กม.16+000 - กม.16+050 และ กม.17+446 - กม.18+800 ระยะทาง 1.404 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 25/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.28+230 - กม.28+503 LT. (บริเวณทางลอด),กม.28+420 - กม.28+503 RT.(บริเวณทางลอด) และ กม.31+770 - กม.32+200 LT.,RT. (บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 25/01/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.23+000 - กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 41 รายการ