f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
22 30/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.100+050 - กม.102+900 ปริมาณงาน 2.850 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 30/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมติดตั้งและปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 30/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ และ ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.8+410 - กม.12+410 ระยะทาง 4.000 กม. ปริมาณงาน 43,200 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 30/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่าพ้อ-ท่าสาป ระหว่าง กม.21+300-กม.33+110, ทางหลวงหมายเลข 418 ตอน ยุโป-ท่าสาป ระหว่าง กม.30+530-กม.34+950 และทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา-โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+940-กม.4+000 ปริมาณงาน 219 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 25/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0201 ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ตอน 2 ที่ กม.42+490 (สามแยกปารามีแต) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 24/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.0+000 – กม.27+625 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 4363 ตอน ฆอแย – กาโต ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+058 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 2 แห่ง ปริมาณงาน 84 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 24/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.95+450 – กม.96+724 LT., RT. ปริมาณงาน 1.274 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
29 24/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.110+636 – กม.159+892 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,225.00 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 24/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.5+045 - กม.6+535 LT.,RT. ปริมาณงาน 2.980 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 21 ถึง 30 จาก 102 รายการ