f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+700 ปริมาณงาน 2,118 หมุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะรุบี - ตะโล๊ะหะลอ ระหว่าง กม.16+875 - กม.28+265 ปริมาณงาน 89.70 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นช่วงๆ),ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.10+000 - กม.32+079 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 439.70 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 - กม.35+648 ปริมาณงาน 87.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+700 ปริมาณงาน 397.10 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 25/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานขุดซ่อม(Deep Patching)ทางหลวงหมายเลข 4272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยือนัง-คลองชิง ระหว่าง กม.14+229 - กม.14+769 ระยะทาง 0.54 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 14/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+525(RT.),กม.6+780 -กม.7+235(RT),และกม.7+785-กม.8+800(RT.) ปริมาณงาน 60 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 14/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.3+200 - กม.4+200 และ กม.5+900 - กม.6+900 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 14/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.76+100 - กม.77+100, กม.77+300 - กม.78+300 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 14/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.82+100 -กม.83+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 41 รายการ