f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 25/11/2562 312/70/63/23 แขวงทางหลวงยะลา
62 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 99 ตัว 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/22 แขวงทางหลวงยะลา
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/21 แขวงทางหลวงยะลา
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/20 แขวงทางหลวงยะลา
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/19 แขวงทางหลวงยะลา
66 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๐ ตัน 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/18 แขวงทางหลวงยะลา
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 21/11/2562 21/11/2562 312/35/63/021 แขวงทางหลวงยะลา
68 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/11/2562 20/11/2562 312/-/63/5 แขวงทางหลวงยะลา
69 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/11/2562 19/11/2562 312/30/63/019 แขวงทางหลวงยะลา
70 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๔ + ๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 18/11/2562 312/-/63/13 แขวงทางหลวงยะลา
71 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - แบหอ ที่ กม.๑๐ + ๘๒๕ (ด้านซ้ายทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 18/11/2562 312/-/63/12 แขวงทางหลวงยะลา
72 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๒ + ๖๐๐ (ด้านขวาทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 18/11/2562 312/-/63/11 แขวงทางหลวงยะลา
73 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 15/11/2562 15/11/2562 312/30/63/012 แขวงทางหลวงยะลา
74 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 14/11/2562 14/11/2562 312/35/63/10 แขวงทางหลวงยะลา
75 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 08/11/2562 08/11/2562 312/30/63/001 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 316 รายการ