f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ 27/12/2562 27/12/2562 312/30/63/044 แขวงทางหลวงยะลา
47 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 27/12/2562 27/12/2562 312/60/63/043 แขวงทางหลวงยะลา
48 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๕ รายการ 24/12/2562 23/12/2562 312/-/63/43 แขวงทางหลวงยะลา
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 24/12/2562 23/12/2562 312/35/63/44 แขวงทางหลวงยะลา
50 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 23/12/2562 23/12/2562 312/-/63/8 แขวงทางหลวงยะลา
51 ซื้อกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน 18/12/2562 17/12/2562 312/60/63/39 แขวงทางหลวงยะลา
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 18/12/2562 17/12/2562 312/60/63/40 แขวงทางหลวงยะลา
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ 18/12/2562 17/12/2562 312/45/63/38 แขวงทางหลวงยะลา
54 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน ควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.10 + 000 - กม. 32 + 079 13/12/2562 13/12/2562 312/-/63/36 แขวงทางหลวงยะลา
55 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/12/2562 13/12/2562 312/30/63/033 แขวงทางหลวงยะลา
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 312/60/63/30 แขวงทางหลวงยะลา
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 312/60/63/29 แขวงทางหลวงยะลา
58 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 312/35/63/28 แขวงทางหลวงยะลา
59 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 - กม.35+400 ปริมาณงาน 171,422 ตร.ม. 03/12/2562 03/12/2562 312/-/63/26 แขวงทางหลวงยะลา
60 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน ๑๐๐ ถุง 27/11/2562 27/11/2562 312/60/63/25 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 316 รายการ