f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง 27/09/2562 312/40/62/321 แขวงทางหลวงยะลา
272 ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๘๗ ตัว 27/09/2562 312/40/62/320 แขวงทางหลวงยะลา
273 ซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน ๒๔ ตัว 27/09/2562 312/40/62/319 แขวงทางหลวงยะลา
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 27/09/2562 312/40/62/318 แขวงทางหลวงยะลา
275 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ 27/09/2562 312/45/62/317 แขวงทางหลวงยะลา
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 27/09/2562 312/60/62/316 แขวงทางหลวงยะลา
277 จ้างเหมางานเท Mortar ในอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน ๒,๑๘๒ ต้น 26/09/2562 312/-/62/315 แขวงทางหลวงยะลา
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/09/2562 312/60/62/314 แขวงทางหลวงยะลา
279 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 25/09/2562 312/35/62/313 แขวงทางหลวงยะลา
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 23/09/2562 312/45/62/311 แขวงทางหลวงยะลา
281 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ 23/09/2562 312/70/62/310 แขวงทางหลวงยะลา
282 ซื้อพรมไวนิล ขนาด 1.20 x 6.00 ม. จำนวน 1 ม้วน 23/09/2562 312/40/62/309 แขวงทางหลวงยะลา
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19/09/2562 312/40/62/307 แขวงทางหลวงยะลา
284 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 7 รายการ 19/09/2562 312/40/62/307 แขวงทางหลวงยะลา
285 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ.4 จำนวน 400 รีม 19/09/2562 312/40/62/305 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 271 ถึง 285 จาก 507 รายการ