f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/11/2562 312/60/63/19 แขวงทางหลวงยะลา
257 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๐ ตัน 25/11/2562 312/60/63/18 แขวงทางหลวงยะลา
258 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 21/11/2562 312/35/63/021 แขวงทางหลวงยะลา
259 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/11/2562 312/-/63/5 แขวงทางหลวงยะลา
260 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/11/2562 312/30/63/019 แขวงทางหลวงยะลา
261 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๔ + ๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 312/-/63/13 แขวงทางหลวงยะลา
262 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - แบหอ ที่ กม.๑๐ + ๘๒๕ (ด้านซ้ายทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 312/-/63/12 แขวงทางหลวงยะลา
263 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๒ + ๖๐๐ (ด้านขวาทาง) (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 18/11/2562 312/-/63/11 แขวงทางหลวงยะลา
264 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 15/11/2562 312/30/63/012 แขวงทางหลวงยะลา
265 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 14/11/2562 312/35/63/10 แขวงทางหลวงยะลา
266 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 08/11/2562 312/30/63/001 แขวงทางหลวงยะลา
267 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑๙ รายการ 06/11/2562 312/-/63/1 แขวงทางหลวงยะลา
268 ซื้อยาง CRS - 2 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 06/11/2562 312/60/63/9 แขวงทางหลวงยะลา
269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 31/10/2562 312/60/63/5 แขวงทางหลวงยะลา
270 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 29/10/2562 312/60/63/4 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 256 ถึง 270 จาก 507 รายการ