f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) 28/01/2562 28/01/2562 312/-/62/84 แขวงทางหลวงยะลา
257 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.4+560 - กม.4+630 LT. ระยะทาง 0.070 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2562 12/03/2562 สัญญา ยล.33/2562 แขวงทางหลวงยะลา
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/01/2562 22/01/2562 312/60/62/80 แขวงทางหลวงยะลา
259 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/01/2562 22/01/2562 312/60/62/79 แขวงทางหลวงยะลา
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/01/2562 22/01/2562 312/60/62/78 แขวงทางหลวงยะลา
261 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/01/2562 21/01/2562 312/60/62/77 แขวงทางหลวงยะลา
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 21/01/2562 21/01/2562 312/60/62/76 แขวงทางหลวงยะลา
263 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 09/01/2562 09/01/2562 312/35/62/74 แขวงทางหลวงยะลา
264 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/01/2562 04/01/2562 312/60/62/73 แขวงทางหลวงยะลา
265 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 04/01/2562 04/01/2562 312/60/62/72 แขวงทางหลวงยะลา
266 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 04/01/2562 04/01/2562 312/60/62/71 แขวงทางหลวงยะลา
267 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/01/2562 04/01/2562 312/60/62/70 แขวงทางหลวงยะลา
268 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจรและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 03/01/2562 03/01/2562 312/-/62/65 แขวงทางหลวงยะลา
269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 27/12/2561 27/12/2561 312/60/62/58 แขวงทางหลวงยะลา
270 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปริมาณ ๑,๓๐๕ ลบ.ม. 27/12/2561 27/12/2561 312/-/62/57 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 256 ถึง 270 จาก 290 รายการ