f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 312/30/62/114 แขวงทางหลวงยะลา
77 ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ 12/09/2562 12/09/2562 312/40/62/297 แขวงทางหลวงยะลา
78 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 12/09/2562 12/09/2562 312/40/62/296 แขวงทางหลวงยะลา
79 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว 12/09/2562 12/09/2562 312/40/62/295 แขวงทางหลวงยะลา
80 ซื้อโพเดียม (แท่นบรรยาย) ขนาด กว้าง 48 x 48 x 115 ซม. จำนวน 2 ตัว 12/09/2562 12/09/2562 312/40/62/294 แขวงทางหลวงยะลา
81 จ้างถอดย้าย ล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 34000 บีทียู จำนวน 2 ชุด 12/09/2562 12/09/2562 312/-/62/293 แขวงทางหลวงยะลา
82 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 11/09/2562 11/09/2562 312/30/62/112 แขวงทางหลวงยะลา
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 312/40/62/282 แขวงทางหลวงยะลา
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 312/40/62/281 แขวงทางหลวงยะลา
85 จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน 3 สายทาง 12/09/2562 12/09/2562 164/2562 แขวงทางหลวงยะลา
86 ซื้อHOT MIX จำนวน ๓๙ ตัน 09/09/2562 09/09/2562 312/60/62/280 แขวงทางหลวงยะลา
87 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 09/09/2562 09/09/2562 312/35/62/279 แขวงทางหลวงยะลา
88 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.๔ 09/09/2562 09/09/2562 312/40/62/278 แขวงทางหลวงยะลา
89 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น ๓๐๑๑ i จำนวน ๒ กล่อง 09/09/2562 09/09/2562 312/40/62/277 แขวงทางหลวงยะลา
90 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๗๘๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๕ ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๖,๕๙๙ ตร.ม. 09/09/2562 09/09/2562 312/-/62/276 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 318 รายการ