f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 06/08/2563 312/63/207 แขวงทางหลวงยะลา
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ 06/08/2563 312/63/206 แขวงทางหลวงยะลา
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 06/08/2563 312/63/205 แขวงทางหลวงยะลา
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 06/08/2563 312/63/204 แขวงทางหลวงยะลา
80 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน ๕๐ ถุง 06/08/2563 312/63/203 แขวงทางหลวงยะลา
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/08/2563 312/63/202 แขวงทางหลวงยะลา
82 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑๒ รายการ 07/08/2563 312/-/63/33 แขวงทางหลวงยะลา
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 23/07/2563 312/63/200 แขวงทางหลวงยะลา
84 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.๑๕+๓๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐, กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๙+๗๓๓ และทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๒ ตอน ยือนัง - คลองชิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๙+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑๖๖,๖๐๐ ตร.ม. 23/07/2563 312/63/199 แขวงทางหลวงยะลา
85 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ 22/07/2563 312/63/198 แขวงทางหลวงยะลา
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 22/07/2563 312/63/197 แขวงทางหลวงยะลา
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/07/2563 312/63/194 แขวงทางหลวงยะลา
88 ซื้อหิน ขนาด 3/8 จำนวน 8 ลบ.ม. 17/07/2563 312/63/196 แขวงทางหลวงยะลา
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 17/07/2563 312/63/195 แขวงทางหลวงยะลา
90 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.๑๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๐๗๙ ปริมาณงาน ๑๕๙,๒๓๒.๐๐ ตร.ม. 17/07/2563 312/63/191 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 538 รายการ