f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ 27/09/2562 27/09/2562 312/45/62/317 แขวงทางหลวงยะลา
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 27/09/2562 27/09/2562 312/60/62/316 แขวงทางหลวงยะลา
63 จ้างเหมางานเท Mortar ในอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน ๒,๑๘๒ ต้น 26/09/2562 26/09/2562 312/-/62/315 แขวงทางหลวงยะลา
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/09/2562 25/09/2562 312/60/62/314 แขวงทางหลวงยะลา
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 25/09/2562 25/09/2562 312/35/62/313 แขวงทางหลวงยะลา
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 24/09/2562 23/09/2562 312/45/62/311 แขวงทางหลวงยะลา
67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ 24/09/2562 23/09/2562 312/70/62/310 แขวงทางหลวงยะลา
68 ซื้อพรมไวนิล ขนาด 1.20 x 6.00 ม. จำนวน 1 ม้วน 24/09/2562 23/09/2562 312/40/62/309 แขวงทางหลวงยะลา
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/09/2562 19/09/2562 312/40/62/307 แขวงทางหลวงยะลา
70 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 7 รายการ 20/09/2562 19/09/2562 312/40/62/307 แขวงทางหลวงยะลา
71 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ.4 จำนวน 400 รีม 20/09/2562 19/09/2562 312/40/62/305 แขวงทางหลวงยะลา
72 ซื้อ HOT MIX จำนวน 42 ตัน 16/09/2562 16/09/2562 312/60/62/300 แขวงทางหลวงยะลา
73 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 16/09/2562 16/09/2562 312/30/62/120 แขวงทางหลวงยะลา
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 312/35/62/299 แขวงทางหลวงยะลา
75 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 12/09/2562 312/30/62/115 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 318 รายการ