f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 13/08/2563 312/63/223 แขวงทางหลวงยะลา
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 13/08/2563 312/63/221 แขวงทางหลวงยะลา
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 13/08/2563 312/63/218 แขวงทางหลวงยะลา
64 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 11/08/2563 312/63/217 แขวงทางหลวงยะลา
65 ซื้อไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองแบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ มม. จำนวน ๕ ชุด 11/08/2563 312/63/216 แขวงทางหลวงยะลา
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 10/08/2563 312/63/215 แขวงทางหลวงยะลา
67 ซื้อกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด ๔๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๑๒ อัน 10/08/2563 312/63/214 แขวงทางหลวงยะลา
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 10/08/2563 312/63/213 แขวงทางหลวงยะลา
69 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 14/08/2563 312/30/63/131 แขวงทางหลวงยะลา
70 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๘ รายการ 11/08/2563 312/-/63/35 แขวงทางหลวงยะลา
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 07/08/2563 312/63/212 แขวงทางหลวงยะลา
72 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา-บาละ ระหว่าง กม.๒๑+๙๗๐ - กม.๒๑+๙๙๐ RT. จำนวน ๑ รายการ 07/08/2563 312/63/211 แขวงทางหลวงยะลา
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 07/08/2563 312/63/210 แขวงทางหลวงยะลา
74 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา-บาละ ระหว่าง กม.๒๒+๕๕๐ - กม.๒๒+๕๖๐ LT. จำนวน ๑ รายการ 07/08/2563 312/63/209 แขวงทางหลวงยะลา
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/08/2563 312/63/208 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 538 รายการ