f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน ควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.10 + 000 - กม. 32 + 079 13/12/2562 13/12/2562 312/-/63/36 แขวงทางหลวงยะลา
32 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/12/2562 13/12/2562 312/30/63/033 แขวงทางหลวงยะลา
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 312/60/63/30 แขวงทางหลวงยะลา
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/12/2562 09/12/2562 312/60/63/29 แขวงทางหลวงยะลา
35 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 312/35/63/28 แขวงทางหลวงยะลา
36 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 - กม.35+400 ปริมาณงาน 171,422 ตร.ม. 03/12/2562 03/12/2562 312/-/63/26 แขวงทางหลวงยะลา
37 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน ๑๐๐ ถุง 27/11/2562 27/11/2562 312/60/63/25 แขวงทางหลวงยะลา
38 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 25/11/2562 312/70/63/23 แขวงทางหลวงยะลา
39 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 99 ตัว 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/22 แขวงทางหลวงยะลา
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/21 แขวงทางหลวงยะลา
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/20 แขวงทางหลวงยะลา
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/19 แขวงทางหลวงยะลา
43 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๐ ตัน 25/11/2562 25/11/2562 312/60/63/18 แขวงทางหลวงยะลา
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 21/11/2562 21/11/2562 312/35/63/021 แขวงทางหลวงยะลา
45 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 20/11/2562 20/11/2562 312/-/63/5 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 318 รายการ