f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ 02/09/2563 312/63/264 แขวงทางหลวงยะลา
32 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิดไดมอนเกรดฟลูออเรสเซนต์ ๓๐ จำนวน ๕๐ หลา 02/09/2563 312/63/263 แขวงทางหลวงยะลา
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 02/09/2563 312/63/262 แขวงทางหลวงยะลา
34 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 01/09/2563 312/63/257 แขวงทางหลวงยะลา
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/09/2563 312/63/256 แขวงทางหลวงยะลา
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/09/2563 312/63/255 แขวงทางหลวงยะลา
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 01/09/2563 312/63/254 แขวงทางหลวงยะลา
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ 26/08/2563 312/63/249 แขวงทางหลวงยะลา
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ 26/08/2563 312/63/250 แขวงทางหลวงยะลา
40 ซื้อเสื้อกันฝนจราจร จำนวน ๗๔ ตัว 26/08/2563 312/63/248 แขวงทางหลวงยะลา
41 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 26/08/2563 312/30/63/136 แขวงทางหลวงยะลา
42 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๑๐ รายการ 25/08/2563 312/63/247 แขวงทางหลวงยะลา
43 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๖ รายการ 25/08/2563 312/63/246 แขวงทางหลวงยะลา
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 25/08/2563 312/63/245 แขวงทางหลวงยะลา
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 25/08/2563 312/63/242 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 538 รายการ