f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ แห่ง 03/12/2561 03/12/2561 312/-/62/35 แขวงทางหลวงยะลา
302 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๒๐๐ แผ่น 03/12/2561 03/12/2561 312/-/62/34 แขวงทางหลวงยะลา
303 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕x๔ เมตร จำนวน ๒ แผ่น 03/12/2561 03/12/2561 312/-/62/33 แขวงทางหลวงยะลา
304 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๑๖๘,๙๒๔ ตร.ม. 30/11/2561 30/11/2561 312/-/62/32 แขวงทางหลวงยะลา
305 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 26/11/2561 26/11/2561 312/-/62/3 แขวงทางหลวงยะลา
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 23/11/2561 23/11/2561 312/60/62/28 แขวงทางหลวงยะลา
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 23/11/2561 23/11/2561 312/60/62/27 แขวงทางหลวงยะลา
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 23/11/2561 23/11/2561 312/60/62/26 แขวงทางหลวงยะลา
309 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 23/11/2561 23/11/2561 312/60/62/25 แขวงทางหลวงยะลา
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 23/11/2561 23/11/2561 312/60/62/24 แขวงทางหลวงยะลา
311 ซื้อเสื้อกั๊กจราจรคาดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๒๐ ตัว 23/11/2561 23/11/2561 312/60/62/23 แขวงทางหลวงยะลา
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ 22/11/2561 22/11/2561 312/45/62/22 แขวงทางหลวงยะลา
313 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง – จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.0+673 - กม.0+703 RT. ระยะทาง 0.030 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2561 27/11/2561 ยล.29/2562 แขวงทางหลวงยะลา
314 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 19/11/2561 19/11/2561 312/30/62/008 แขวงทางหลวงยะลา
315 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ปริมาณงาน ๔,๒๐๐ ลบ.ม. 19/11/2561 19/11/2561 312/-/62/18 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 301 ถึง 315 จาก 318 รายการ