f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรฯ จำนวน ๒ รายการ (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 27/12/2561 26/12/2561 312/-/62/55 แขวงทางหลวงยะลา
287 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฯ จำนวน ๑ ต้น (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 27/12/2561 27/12/2561 312/-/62/53 แขวงทางหลวงยะลา
288 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 24/12/2561 24/12/2561 312/30/62/014 แขวงทางหลวงยะลา
289 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๔ รายการ 21/12/2561 21/12/2561 312/-/62/51 แขวงทางหลวงยะลา
290 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 18 แผ่น (โครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 บริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) 20/12/2561 20/12/2561 312/-/62/50 แขวงทางหลวงยะลา
291 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+482 – กม.3+000 LT., RT. ระยะทาง 0.518 กม. ปริมาณงาน 10,683 ตร.ม. 26/12/2561 26/12/2561 ยล.32/2562 แขวงทางหลวงยะลา
292 จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ระหว่าง กม.105+397 – กม.106+400 ระยะทาง 1.003 กม. ปริมาณงาน 11,533 ตร.ม. 26/12/2561 26/12/2561 ยล.31/2562 แขวงทางหลวงยะลา
293 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๕๕๗,๐๘๕ ตร.ม. 13/12/2561 13/12/2561 312/-/62/49 แขวงทางหลวงยะลา
294 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ ต้น (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 13/12/2561 13/12/2561 312/-/62/48 แขวงทางหลวงยะลา
295 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 12/12/2561 12/12/2561 312/35/62/47 แขวงทางหลวงยะลา
296 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 04/12/2561 04/12/2561 312/35/62/41 แขวงทางหลวงยะลา
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 04/12/2561 04/12/2561 312/40/62/40 แขวงทางหลวงยะลา
298 จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ แห่ง 04/12/2561 04/12/2561 312/-/62/39 แขวงทางหลวงยะลา
299 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๒๐๐ แผ่น 04/12/2561 04/12/2561 312/-/62/38 แขวงทางหลวงยะลา
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 03/12/2561 03/12/2561 312/40/62/36 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 286 ถึง 300 จาก 318 รายการ