f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/12/2562 25/12/2562 312/60/63/48 แขวงทางหลวงยะลา
17 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.11 + 058 28/12/2562 25/12/2562 312/-/63/47 แขวงทางหลวงยะลา
18 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.21 + 781 ปริมาณงาน 126,474 ตร.ม. 28/12/2562 24/12/2562 312/-/63/46 แขวงทางหลวงยะลา
19 ซื้อ HOT MIX จำนวน 14.590 ตัน 28/12/2562 24/12/2562 312/60/63/45 แขวงทางหลวงยะลา
20 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ 27/12/2562 27/12/2562 312/30/63/044 แขวงทางหลวงยะลา
21 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 27/12/2562 27/12/2562 312/60/63/043 แขวงทางหลวงยะลา
22 ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน 2 รายการ 26/12/2562 25/12/2562 พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงยะลา
23 งานจ้างเหมาทาสีแบริเออร์ชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอนยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.27+400 - กม.30+750 09/01/2563 09/01/2563 ยล.1/2563 แขวงทางหลวงยะลา
24 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๕ รายการ 24/12/2562 23/12/2562 312/-/63/43 แขวงทางหลวงยะลา
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 24/12/2562 23/12/2562 312/35/63/44 แขวงทางหลวงยะลา
26 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 23/12/2562 23/12/2562 312/-/63/8 แขวงทางหลวงยะลา
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ 18/12/2562 17/12/2562 312/45/63/38 แขวงทางหลวงยะลา
28 ซื้อกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด ๔๐x๘๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน 18/12/2562 17/12/2562 312/60/63/39 แขวงทางหลวงยะลา
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 18/12/2562 17/12/2562 312/60/63/40 แขวงทางหลวงยะลา
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ 18/12/2562 17/12/2562 312/45/63/38 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 318 รายการ