f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 5 แห่ง 15/02/2562 15/02/2562 ยล.37/2562 แขวงทางหลวงยะลา
32 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 4 แห่ง 15/02/2562 15/02/2562 ยล.36/2562 แขวงทางหลวงยะลา
33 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ – ท่าสาป ระหว่าง กม.23+000 – กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2562 07/02/2562 ยล.35/2562 แขวงทางหลวงยะลา
34 จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.28+230 – กม.28+503 LT. (บริเวณทางลอด), กม.28+420 – กม.28+503 RT.(บริเวณทางลอด) และกม.31+770 – กม.32+200 LT,RT.(บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. 07/02/2562 07/02/2562 สัญญา ยล.34/2562 แขวงทางหลวงยะลา
35 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.4+560 - กม.4+630 LT. ระยะทาง 0.070 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 22/01/2562 - แขวงทางหลวงยะลา
36 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฯ จำนวน ๑ ต้น (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 27/12/2561 26/12/2561 312/-/62/53 แขวงทางหลวงยะลา
37 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+482 – กม.3+000 LT., RT. ระยะทาง 0.518 กม. ปริมาณงาน 10,683 ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 ยล.32/2562 แขวงทางหลวงยะลา
38 จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ระหว่าง กม.105+397 – กม.106+400 ระยะทาง 1.003 กม. ปริมาณงาน 11,533 ตร.ม. 19/12/2561 19/12/2561 ยล.31/2562 แขวงทางหลวงยะลา
39 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง – จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.0+673 - กม.0+703 RT. ระยะทาง 0.030 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/11/2561 20/11/2561 ยล.29/2562 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 31 ถึง 39 จาก 39 รายการ