f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปารามีแต – โกตาบารู ระหว่าง กม.8+362 – กม.8+892 LT.,RT. (รวมบริเวณทางแยก) ระยะทาง 0.838 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ยล.30/2563 แขวงทางหลวงยะลา
17 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.100+050 – กม.102+900 ปริมาณงาน 2.850 กม. 07/04/2563 ยล.29/2563 แขวงทางหลวงยะลา
18 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ที่ กม.10+245 (บริเวณพื้นที่ของหมวดทางหลวงยะรม) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สัญญาเลขที่ ยล.31/2563 แขวงทางหลวงยะลา
19 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.95+450 – กม.96+724 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.274 กม. 01/04/2563 ยล.22/2563 แขวงทางหลวงยะลา
20 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.5+045 – กม.6+535 LT., RT. ปริมาณงาน 2.980 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 01/04/2563 ยล.23/2563 แขวงทางหลวงยะลา
21 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0201 ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ตอน 2 ที่ กม.42+490 (สามแยกปารามีแต) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 สัญญาเลขที่ ยล.26/2563 แขวงทางหลวงยะลา
22 จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมติดตั้งและปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง 30/03/2563 ยล.27/2563 แขวงทางหลวงยะลา
23 จ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.6+535 - กม.7+660 ระยะทาง 1.125 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สัญญาเลขที่ ยล.37/2563 แขวงทางหลวงยะลา
24 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.8+300 – กม.9+550 ระยะทาง 1.250 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สัญญา เลขที่ ยล.36/2563 แขวงทางหลวงยะลา
25 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน – เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.110+636 – กม.159+892 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,225.00 ม. 27/03/2563 สัญญาเลขที่ ยล.17/2563 แขวงทางหลวงยะลา
26 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง ปริมาณงาน 105 ต้น 26/03/2563 สัญญาเลขที่ ยล.16/2563 แขวงทางหลวงยะลา
27 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.0+000 – กม.27+625 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย – กาโต ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+058 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 2 แห่ง ปริมาณงาน 84 ต้น 26/03/2563 สัญญา ยล.45/2563 แขวงทางหลวงยะลา
28 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง – ยะหา ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+760 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา – บาละ ระหว่าง กม.12+482 – กม.13+132 และทางหลวงหมายเลข 4272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยือนัง – คลองชิง ระหว่าง กม.1+800 – กม.7+553 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 3 แห่ง ปริมาณงาน 99 ต้น 26/03/2563 สัญญาเลขที่ ยล.15/2563 แขวงทางหลวงยะลา
29 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 2 ระหว่าง กม.146+200 – กม.147+550 ระยะทาง 1.350 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1/493 แขวงทางหลวงยะลา
30 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.26+200 – กม.29+190 ระยะทาง 2.990 กม. ปริมาณงาน 24,260 ตร.ม. 25/03/2563 ยล.20/2563 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 92 รายการ