f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
งบทดลอง ณ 30 ก.ย. 61
ลงวันที่ 14/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย 134 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 146 ดาวน์โหลด

'