f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
ลงวันที่ 25/04/2566

นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา มอบหมายให้ นายเชฏฐพล พึ่งบุญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


'