วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 12 รายการ สข.2/ข.3/2563 03/03/2563 360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (8 หน่วย) สข.2/ข.2/2563 12/02/2563 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ (158 หน่วย) สข.2/ข.1/2563 12/02/2563 1,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาด พัสดชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 15 รายการ 18/09/2562 27,792.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 16/09/2562 470,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 18/07/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 23 รายการ เลขที่ สข.2/ข.4/2562 21/02/2562 965.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 7 รายการ (7 หน่วย) 26/12/2561 184,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 1 รายการ (12 หน่วย) 25/12/2561 1,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ (91 หน่วย) 25/12/2561 4,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 26 จาก 26 รายการ