วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (จำนวน 14 หน่วย) 24/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 รายการ 24/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) 21/09/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 16 รายการ 01/08/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ (21 หน่วย) 18/07/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8 รายการ 18/07/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 32 รายการ 27/06/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 17 รายการ สข.2/ข.2/2564 11/05/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 36 รายการ 19/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1รายการ สข.2/ข.7/2563 21/09/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) เลขที่ สข.2/ข.6/2563 26/08/2563 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เลขที่ สข.2/ข.5/2563 26/06/2563 3,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ เลขที่ สข.2/ข.4/2563 30/06/2563 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 12 รายการ สข.2/ข.3/2563 03/03/2563 360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (8 หน่วย) สข.2/ข.2/2563 12/02/2563 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ