วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1891 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาด พัสดชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 15 รายการ 18/09/2562 27,792.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1892 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1284+550-กม.1284+650 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 84.00 ม. เลขที่ 319/-/62/219 20/08/2562 164,724.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1893 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เลขที่ 319/60/62/218 20/08/2562 5,665.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1894 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.35+135-กม.42+740 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 120,203.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/217 20/08/2562 480,812.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1895 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 40.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/215 19/08/2562 79,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1896 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 319/-/62/32 19/08/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1897 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 319/-/62/31 19/08/2562 39,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1898 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 319/-/62/30 19/08/2562 14,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1899 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมหม้อน้ำ 319/-/62/29 16/08/2562 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1900 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เลขที่ 319/60/62/214 16/08/2562 78,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1901 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 5 ชุด เลขที่ 319/45/62/213 16/08/2562 92,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1902 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 319/-/62/28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 8,491.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1903 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 43 , 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 504,351.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/211 15/08/2562 252,175.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1904 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 16/09/2562 470,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1905 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/210 15/08/2562 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,891 ถึง 1,905 จาก 2,013 รายการ