วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1846 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/178 11/07/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1847 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/177 09/07/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1848 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๒/๑๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1849 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๗๕ 05/07/2562 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1850 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 1,229,635.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1851 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/62/174 03/07/2562 39,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1852 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อน้ำมันเฃื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/176 02/07/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1853 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 319/70/62/172 27/06/2562 15,545.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1854 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 319/60/62/170 26/06/2562 31,835.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1855 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 9,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1856 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/167 24/06/2562 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1857 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.5+850-กม.12+400 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 51.30 ตร.ม. 319/-/62/165 18/06/2562 323,703.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1858 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/62/163 14/06/2562 27,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1859 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 18/07/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1860 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,846 ถึง 1,860 จาก 1,920 รายการ