วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2565
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ (21 หน่วย)
งบประมาณ 0.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีขายทอดตลาด
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ วันประมูลเดิมตรงกับวันหยุดพิเศษ ] 13/06/2565 18/07/2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 18/07/2565 18/07/2565
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 18/07/2565 18/07/2565
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา