วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.13+104-กม.22+000 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 56,658 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน นาทวี-ลำไพล-นาจวก ระหว่าง กม.57+777-กม.65+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 65,842 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.215+467-กม.218+650 ปริมาณงาน 66,765 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 3 ระหว่าง กม.43+006-กม.45+000 S/B ปริมาณงาน 23,165 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 4 ระหว่าง กม.51+990-กม.53+600 N/B ปริมาณงาน 18,940 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 2 ระหว่าง กม.1275+602-กม.1278+209 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 37,145 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1303+690-กม.1307+500 S/B ปริมาณงาน 36,195 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.12+160 N/B, กม.31+702.5 S/B, กม.32+553.5 S/B, กม.33+066.7 S/B ปริมาณงาน 4 แห่ง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 02/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน นาหม่อม-จะนะ, จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๒๘+๔๓๒-กม.๗๒+๕๐๐ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑๖ ต้น จำนวน ๒ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 08/10/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและส่ิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 188 รายการ