วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 30/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+206-กม.34+906 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,244 เมตร) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 30/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ,ทางหลวงหมายเลข 42,ทางหลวงหมายเลข 43, ทางหลวงหมายเลข 4054 ปริมาณงาน 5 แห่ง (ปริมาณงาน 215 ต้น) จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 30/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+397-กม.6+428 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 102 ต้น) จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 29/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.3+030-กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ โดยวิธีคัดเลือก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 29/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.๘+๗๒๔ S/B, กม.๑๐+๖๙๖ S/B ปริมาณงาน ๒ แห่ง จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 29/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.8+468-กม.10+468 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีคัดเลือก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 25/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+626-กม.4+935 N/B, S/B (เป็นตอน ๆ) ปริมาณ 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1280+286-กม.1285+754 N/B, S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,613 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 2 ระหว่าง กม.1298+749-กม.1300+755 N/B ปริมาณงาน 19,223 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 23/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ตอน 1 ระหว่าง กม.12+400-กม.38+745 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 69,200 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 188 รายการ