วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 04/12/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๕๙+๙๙๐-กม.๖๐+๑๙๐ S/B จำนวน ๑๑ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 08/03/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๔๔+๓๓๐-กม.๔๔+๓๘๐ LT. ปริมาณงาน ๑ งาน จำนวน ๒๑ รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
53 03/03/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๒๖+๖๐๐-กม.๒๘+๕๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๓ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 28/02/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐-กม.๑๗+๙๖๐ S/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 24/02/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๔๔+๓๓๐-กม.๔๔+๓๘๐ LT. ปริมาณงาน ๑ งาน จำนวน ๒๑ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 26/01/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการขุด-ขนดินถม ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.๓+๗๕๕ - กม.๓+๘๔๑ ปริมาณงาน ๑๐,๐๕๓.๐๐ ลบ.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 19/01/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.๓+๘๗๐-กม.๔+๘๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๐ ต้น) จำนวน ๒ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 12/01/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งาฉุนเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าปากบางสะกอม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๕ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 09/01/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๒+๒๖๑-กม.๒๑๕+๔๖๗ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 26/12/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.๗+๙๔๗ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 239 รายการ