วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) านจ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๙๐+๐๑๔-กม.๑๓๐๔+๖๘๑ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๗+๑๕๐-กม.๑๙๐+๓๘๕ ปริมาณงาน ๖๗,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๔+๙๓๕-กม.๕+๙๑๕ S/B ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๙๕-กม.๒๒๒+๘๐๕ ปริมาณงาน ๖๔ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 03/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๗+๔๒๕-กม.๑๙๐+๓๘๕ ปริมาณงาน ๖๑,๕๖๐ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 03/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๖-กม.๗๑+๘๐๐ N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๕๓,๓๙๐ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 03/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.๒๕+๗๐๐ - กม.๒๖+๔๒๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๒ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 29/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๙๕-กม.๒๒๒+๒๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๔+๙๓๕-กม.๕+๙๑๕ S/B ปริมาณงาน ๕๘,๖๘๘ ตร.ม. จำนวน ๗ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 29/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๙๕-กม.๒๒๒+๒๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๔+๙๓๕-กม.๕+๙๑๕ S/B ปริมาณงาน ๕๘,๖๘๘ ตร.ม. จำนวน ๗ รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
29 26/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.๒๔+๑๗๒-กม.๓๕+๕๘๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๗ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 21/09/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1276+875-กม.1281+650 N/B,S/B เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 21 ถึง 30 จาก 188 รายการ