วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/21 04/02/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
122 จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6266-15-2 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/22 04/02/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6266-15-2 319/-/63/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
123 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/65 31/01/2563 319/35/63/65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
124 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/20 30/01/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
125 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-8172-07-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/18 29/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-8172-07-7 319/-/63/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
126 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 6 รายการ 319/-/63/19 29/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6188-14-9 319/-/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
127 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0303-17-3 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/20 29/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0303-17-3 319/-/63/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
128 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9961-17-0 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/21 29/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9961-17-0 319/-/63/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
129 จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6266-15-2 จำนวน 4 รายการ 319/-/63/22 29/01/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-6266-15-2 319/-/63/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เลขที่ 319/60/63/63 24/01/2563 319/60/63/63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
131 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ 319/30/63/19 24/01/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ 319/30/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ 319/45/63/62 23/01/2563 319/45/63/62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
133 ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/61 23/01/2563 319/35/63/61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
134 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/18 17/01/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
135 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/17 17/01/2563 จ้างซ่อมรถ 44-9575-14-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 327 รายการ