วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.35+135-กม.42+740 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 120,203.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/217 20/08/2562 20/08/2562 319/-/62/217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
107 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 40.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/215 19/08/2562 19/08/2562 319/60/62/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เลขที่ 319/60/62/214 16/08/2562 16/08/2562 319/60/62/214 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 5 ชุด เลขที่ 319/45/62/213 16/08/2562 16/08/2562 319/45/62/213 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
110 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 43 , 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 504,351.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/211 15/08/2562 15/08/2562 319/-/62/211 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/210 15/08/2562 15/08/2562 319/60/62/210 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
112 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/209 14/08/2562 14/08/2562 319/35/62/209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
113 จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์และป้ายจราจร เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เลขที่ 319/-/62/208 14/08/2562 14/08/2562 319/-/62/208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+350-กม.1286+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 สข.2/38/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ 319/45/62/207 13/08/2562 13/08/2562 319/45/62/207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 28 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/206 13/08/2562 13/08/2562 319/60/62/206 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๒๐๕ 09/08/2562 09/08/2562 319/40/62/205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
118 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC.จำนวน 40 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/203 09/08/2562 09/08/2562 319/60/62/203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ,4054 ,4145 และ 42 ปริมาณงาน 313,380.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/204 09/08/2562 09/08/2562 319/-/62/204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/202 08/08/2562 08/08/2562 319/60/62/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 194 รายการ