วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อหมึกพิมพ์ HP Laser Jer M604/81A จำนวน 2 กล่อง 319/40/63/173 26/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
107 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง สีเหลือง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 50 หลา 319/60/63/174 26/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/63/171 23/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 ซื้อสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/63/170 22/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/34 19/06/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/33 18/06/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
112 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา -สะท้อน ระหว่าง กม.11+010 - กม.19+400 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/63/169 18/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
113 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 48 ลบ.ม. 319/6063/168 16/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/167 16/06/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/167 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/163 11/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 15/06/2563 319/20/63/166 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 12/06/2563 319/35/63/164 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
118 ซื้อน้ำมันไฮสปีด 2T ขนาดจุ 1 ลิตร จำนวน 50 กระป๋อง 319/35/63/32 09/06/2563 ซื้อน้ำมันไฮสปีด 2T 319/35/63/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 ซื้อ HOT MIX จำนวน 49 ตัน 319/60/63/161 08/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 26 ชุด 319/45/63/162 08/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 458 รายการ