วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 2 ชิ้น เลขที่319/60/63/79 25/02/2563 319/60/63/79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
107 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/78 25/02/2563 319/60/63/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/78 24/02/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
109 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 12 ลบ.ม. 24/02/2563 319/60/63/77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
110 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/76 24/02/2563 319/35/63/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
111 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 11 ชุด 319/45/63/75 21/02/2563 319/45/63/75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 319/30/63/24 18/02/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 319/30/63/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/45/63/72 14/02/2563 319/45/63/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เลขที่ 319/60/63/71 13/02/2563 319/60/63/71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
115 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๓/๗๐ 12/02/2563 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๓ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/22 07/02/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
117 ซื้อยางรถยนต์รถหมายเลข 44-8818-08-1 จำนวน 2 เส้น 319/30/63/23 07/02/2563 ซื้อยางรถยนต์ 44-8818-08-1 319/30/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/60/63/68 07/02/2563 319/60/63/68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
119 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 48 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/67 06/02/2563 319/60/63/67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน ๑๒.๐๐ ตัน 319/60/63/66 05/02/2563 319/60/63/66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 327 รายการ