วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย ) ตอน 3 ระหว่าง กม.1282+307-กม.1284+487 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (828 เมตร) จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 สข.2/1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 6 ลบ.ม. 319/60/63/89 13/03/2563 319/60/63/89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 2 ชิ้น 319/60/63/88 11/03/2563 319/60/63/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/87 10/03/2563 319/35/63/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 17 ลบ.ม. 319/60/63/86 10/03/2563 319/60/63/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 ซื้อหลอดโซเดียมไฮเฟรสเซอร์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 150 หลอด 319/45/63/85 10/03/2563 319/45/63/85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) มอก.80-2550 จำนวน 10 ถุง 319/60/63/84 06/03/2563 319/60/63/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/24 05/03/2563 จ้างซ่อมรถ 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ 319/-/63/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6832-14-2 จำนวน 1 รายการ 319/-/63/23 05/03/2563 จ้างซ่อมรถ 46-6814-12 จำนวน 11 รายการ 319/-/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 319/45/63/83 05/03/2563 319/45/63/83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/82 02/03/2563 319/35/63/82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 อน้ำมันไฮสปีด 2T ขนาดจุ 1 ลิตร จำนวน 50 กระป๋อง 319/30/63/26 02/03/2563 ซื้อน้ำมันไฮสปีด 2T ขนาดจุ 1 ลิตร 319/30/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/25 27/02/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) มอก.๘๐-๒๕๕๐ จำนวน ๖ ถุง ๓๑๙/๖๐/๖๓/๘๑ 27/02/2563 319/60/63/81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/63/80 26/02/2563 319/60/63/80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 327 รายการ