วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 3 รายการ 319/-/63/31 09/07/2563 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0012-17-3 319/-/63/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 ซื้อยากนอก จำนวน 8 เส้น 319/30/63/37 09/07/2563 ซื้อยากนอก จำนวน 8 เส้น 319/30/63/37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/36 09/07/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 319/40/63/185 16/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/184 09/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/183 09/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/63/182 08/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 ซื้อยาง CMS - 2h จำนวน 15 ถัง 319/60/63/181 03/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/35 02/07/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/180 02/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 319/40/63/179 02/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/63/178 02/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/177 01/07/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/177 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย - เขาแดง ระหว่าง กม.15+700 - กม.20+671 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,130 ตร.ม. 319/-/63/176 29/06/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/175 29/06/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/175 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 458 รายการ