วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/62/236 30/08/2562 30/08/2562 319/60/62/236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 32.00 ม. 30/08/2562 30/08/2562 319/-/62/235 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) จำนวน 40 ถุง 319/60/62/234 29/08/2562 29/08/2562 319/60/62/234 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 48 ลบ.ม. 319/60/62/233 29/08/2562 29/08/2562 319/60/62/233 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข ๔๓ และ ๔๐๘ ปริมาณงาน ๔๗๔,๗๙๘.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๒๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 28/08/2562 319/-/62/232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/62/229 26/08/2562 26/08/2562 319/60/62/229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 319/45/62/228 26/08/2562 26/08/2562 319/45/62/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 ซื้อยาง CRS-2 จำนวน 18 ถัง 319/60/62/227 26/08/2562 26/08/2562 319/60/62/227 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/60/62/226 23/08/2562 23/08/2562 319/40/62/226 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/223 22/08/2562 22/08/2562 319/35/62/223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42, 408, 4113 และ 4243 เลขที่ 319/-/62/222 22/08/2562 22/08/2562 319/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง เลขที่ 319/60/62/221 22/08/2562 22/08/2562 319/60/62/221 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/220 21/08/2562 21/08/2562 319/45/62/220 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1284+550-กม.1284+650 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 84.00 ม. เลขที่ 319/-/62/219 20/08/2562 20/08/2562 319/-/62/219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เลขที่ 319/60/62/218 20/08/2562 20/08/2562 319/60/62/218 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 194 รายการ