วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.6+605-กม.9+895 ปริมาณงาน 32,900 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/04/2563 สข.2/15/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+545-กม.11+860 S/B ปริมาณงาน 25,274 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 29/04/2563 สข.2/22/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.55+500-กม.57+805 ปริมาณงาน 20,745 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 22/04/2563 สข.2/8/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1291+500-กม.1293+841 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 19,277 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 29/04/2563 สข.2/23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.30+700-กม.40+235 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.340 กม. จำนวน 10 รายการ 24/04/2563 สข.2/9/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.14+400-กม.16+150 ปริมาณงาน 15,750 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 28/04/2563 สข.2/13/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.0+212-กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 29/04/2563 สข.2/19/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 319/40/63/91 19/03/2563 319/40/63/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1279+665-กม.1282+000 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,197 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 29/04/2563 สข.2/21/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 จ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.17+200-กม.18+850 ปริมาณงาน 14,850 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 28/04/2563 สข.2/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+900-กม.19+452 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,532 เมตร จำนวน 2 รายการ 20/04/2563 สข.2/6/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+000-กม.23+720 (S/B) ปริมาณงาน 18,920 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 20/04/2563 สข.2/4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/63/90 18/03/2563 319/45/63/90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.4+720-กม.6+960 RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น ) จำนวน 3 รายการ 20/04/2563 สข.2/3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+610-กม.28+140 (N/B) ปริมาณงาน 17,146 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 20/04/2563 สข.2/2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 327 รายการ