วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.8+935-กม.12+345 LT (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย-เขาแดง ระหว่าง กม.13+515-กม.13+970 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 53 ต้น) 07/05/2567 สข.2/5/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6627-15-9 จำนวน 18 รายการ 319/-/67/31 25/03/2567 319/-/67/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๑๑๖ 26/03/2567 319/35/67/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ตอน 3 ระหว่าง กม.3+054-กม.7+645 S/B,N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 สข.2 12 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๗๙+๑๑๒-กม.๑๒๘๔+๕๘๐ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/05/2567 eb-สข.2/4/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/115 25/03/2567 319/45/67/115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,980 อัน) 09/05/2567 สข.2/10/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 ซื้อ หิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/114 21/03/2567 319/60/67/114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9710-16-8 จำนวน 6 รายการ 319/-/67/30 21/03/2567 319/-/67/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6525-22-5 จำนวน 6 รายการ 319/-/67/29 14/03/2567 319/-/67/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED สีแดง/ลูกศร ขนาด 300 มม. จำนวน 1 ดวง 319/45/67/113 20/03/2567 319/45/67/113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร LED สีแดง/ลูกศร ขนาด 300 มม. จำนวน 1 ดวง 319/45/67/113 20/03/2567 319/45/67/113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 ซื้อสีอะคริลิค (สีทอง) จำนวน 2 กระป๋อง 319/60/67/112 19/03/2567 319/60/67/112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 319/60/67/111 19/03/2567 319/60/67/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 ซื้อไวนิล ขนาด 1.22 x 2.44 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/67/110 18/03/2567 319/85/67/110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,877 รายการ