วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/250 17/09/2562 17/09/2562 319/60/62/250 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 200 อัน เลขที่ 319/60/62/248 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 25 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/247 13/09/2562 13/09/2562 319/60/62/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/246 13/09/2562 13/09/2562 319/35/62/246 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 26 ชุด เลขที่ 319/45/62/245 12/09/2562 12/09/2562 319/45/62/245 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 ซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 35 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/244 11/09/2562 11/09/2562 319/60/62/244 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/62/244 06/09/2562 06/09/2562 319/40/62/244 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/62/243 06/09/2562 06/09/2562 319/60/62/243 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 ซื้อปูนซีเมนต์ซิลิก้า (เสือ) มอก.80-2550 จำนวน 185 ถุง 319/60/62/242 06/09/2562 06/09/2562 319/60/62/242 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/62/241 06/09/2562 06/09/2562 319/60/62/241 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 319/40/62/239 05/09/2562 05/09/2562 319/40/62/239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/237 02/09/2562 02/09/2562 319/35/62/237 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.25+955-กม.26+610 N/B ปริมาณงาน 0.655 กม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 23/09/2562 สข.2/39/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำไพล-นาจวก ระหว่าง กม.62+875-กม.63+790 ปริมาณงาน 0.915 กม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 23/09/2562 สข.2/40/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.38+670-กม.39+370 N/B ปริมาณงาน 8,000 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 23/09/2562 สข.2/41/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 194 รายการ