วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9838-16-2 จำนวน 3 รายการ 319/-/66/41 07/09/2566 319/-/66/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 319/40/66/278 06/09/2566 319/40/66/278 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
78 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 4110-01385-62 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/279 06/09/2566 319/-/66/279 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
79 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 7 รายการ 319/30/66/62 05/09/2566 319/30/66/62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
80 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๖/๒๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2566 319/35/66/277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
81 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น Pixmax ix6770 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-14344-65 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/276 05/09/2566 319/-/66/276 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/66/275 05/09/2566 319/60/66/275 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 10 รายการ 319/30/66/62 05/09/2566 319/30/66/62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกสีดำ) จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๖/๒๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 319/40/66/274 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 319/30/66/61 04/09/2566 319/30/66/61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/66/273 01/09/2566 319/60/66/273 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
87 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 4 รายการ 319/30/66/60 31/08/2566 319/30/66/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 319/60/66/272 29/08/2566 319/60/66/272 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
89 จ้างปะยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9961-17-0 จำนวน 1 รายการ 319/-/66/40 29/08/2566 319/-/66/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 319/40/66/271 28/08/2566 319/40/66/271 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,696 รายการ