วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/212 17/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 ซื้อ HOT MIX จำนวน 49 ตัน 319/60/63/211 17/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/207 10/08/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/209 10/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 ซื้อหลักล้มลุก จำนวน 26 อัน 319/60/63/208 10/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 23 รายการ 319/30/63/39 07/08/2563 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 23 รายการ 319/30/63/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/63/206 06/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/63/205 06/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 2 ลบ.ม. 319/60/63/204 06/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อไวนิล ขนาด 0.80 x 2.00 ม. จำนวน 1 ผืน 319/40/63/203 04/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/202 04/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/200 03/08/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/201 03/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 ซื้อ HOT MIX จำนวน 31.50 ตัน 319/60/63/199 03/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/197 24/07/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 458 รายการ