วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/63/100 30/03/2563 319/45/63/100 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 ซื้อต้นปาล์มฟอกซ์เทล จำนวน 1 ต้น 319/70/63/101 30/03/2563 319/70/63/101 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.53+000 - กม.56+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/63/102 30/03/2563 319/-/63/102 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 ซื้อไวนิล ขนาด 1.5 x 4 ม. จำนวน 4 ชิ้น 319/60/63/99 27/03/2563 319/60/63/99 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 319/40/63/98 26/03/2563 319/40/63/98 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/27 26/03/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+000 - กม.1307+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 99,908.00 ตร.ม. 319/-/63/97 25/03/2563 319/-/63/-97 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.61+300-กม.63+365 N/B ปริมาณงาน 24,609 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/04/2563 สข.2/16/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 5 ระหว่าง กม.1297+400-กม.1297+632 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 สข.2/7/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 36.00 ตัน 319/60/63/96 24/03/2563 319/60/63/96 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 7 ระหว่าง กม.1302+820-กม.1306+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) จำนวน 3 รายการ 20/04/2563 สข.2/5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 11 ลบ.ม. 319/60/63/95 23/03/2563 319/60/63/95 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 319/40/63/94 23/03/2563 319/40/63/94 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/63/93 20/03/2563 319/60/63/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/92 20/03/2563 319/35/63/92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 327 รายการ