วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อโคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 ตัว 319/45/67/81 31/01/2567 319/45/67/81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/79 30/01/2567 319/60/67/79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0303-17-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/16 30/01/2567 319/-/67/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-1244-21-7 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/15 29/01/2567 319/-/67/15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/14 29/01/2567 319/-/67/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/67/78 24/01/2567 319/45/67/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 ซื้อล้อเครื่องอัดฉีด แบบเครื่งยนต์ จำนวน 2 ล้อ 319/60/67/77 23/01/2567 319/60/67/77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 ซื้อ HOT MIX จำนวน 187 ตัน 319/60/67/76 22/01/2567 319/60/67/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 319/60/67/75 22/01/2567 319/60/67/75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อ HOT MIX จำนวน 36 ตัน 319/60/67/74 19/01/2567 319/60/67/74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ตัน 319/60/67/74 18/01/2567 319/60/67/74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/67/73 18/01/2567 319/60/67/73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 20 ลบ.ม. 319/60/67/72 17/01/2567 319/60/67/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2567 319/35/67/71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นจำนวน 3 รายการ 319/35/67/09 15/01/2567 319/35/67/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,808 รายการ