วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.14+000-กม.22+200 S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,920.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/12 12/11/2562 12/11/2562 319/-/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
62 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/09 07/11/2562 07/11/2562 319/35/63/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/63/07 05/11/2562 05/11/2562 319/60/63/07 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
64 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 27 ตัว เลขที่ 319/60/63/06 04/11/2562 04/11/2562 319/60/63/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
65 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/05 30/10/2562 30/10/2562 319/60/63/05 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
66 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/03 28/10/2562 28/10/2562 319/35/63/03 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
67 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/01 28/10/2562 25/10/2562 319/35/63/01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/60/63/02 28/10/2562 28/10/2562 319/60/63/02 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
69 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/257 27/09/2562 27/09/2562 319/35/62/257 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เลขที่ 319/40/62/256 26/09/2562 26/09/2562 319/40/62/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
71 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 100.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/255 25/09/2562 25/09/2562 319/60/62/255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
72 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/254 24/09/2562 24/09/2562 319/35/62/254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/253 23/09/2562 23/09/2562 319/60/62/253 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เลขที่ 319/60/62/252 23/09/2562 23/09/2562 319/60/62/252 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/45/62/251 18/09/2562 18/09/2562 319/45/62/251 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 194 รายการ