วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อเสาไฟกระพริบ สูง 3.5 เมตร หนา 4 นิ้ว จำนวน 1 ต้น 319/45/67/135 25/04/2567 319/45/67/135 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/67/134 24/04/2567 319/60/67/134 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม (3M) จำนวน 220 แผ่น 319/60/67/133 23/04/2567 319/60/67/133 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.60+100-กม.60+400 S/B. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2567 สข.2/27/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๗/๑๓๑ 22/04/2567 319/35/67/131 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/67/132 22/04/2567 319/60/67/132 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 3 ระหว่าง กม.58+500-กม.61+900 S/B ปริมาณงาน 38,395.00 ตร.ม. 16/05/2567 สข.2/30/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ - นาจวก ระหว่าง กม.๒๘+๗๐๐ - กม.๒๙+๙๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๒๕ กม.) โดยวิธีคัดเลือก 15/05/2567 สข.2/26/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 จ้างเหมาทำการ ซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ และฐาน จำนวน 1 แห่ง 319/-/67/130 19/04/2567 319/-/67/130 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 319/45/67/129 18/04/2567 319/45/67/129 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+387-กม.222+230 เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,299 อัน) 13/05/2567 สข.2/16/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/67/128 17/04/2567 319/60/67/128 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/60/67/128 17/04/2567 319/60/67/128 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง 222+949-กม.225+638 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 สข.2/23/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+397 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/05/2567 สข.2/32/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,877 รายการ