วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อครุภัณฑ์ โทรศัพท์ จำนวน 16 เครื่อง 319/20/63/240 03/09/2563 319/20/63/240 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA จำนวน 1 เครื่อง 319/20/63/238 03/09/2563 319/20/63/238 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 319/20/63/237 03/09/2563 319/20/63/237 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ความละเอียด 2MP จำนวน 16 ตัว 319/20/63/236 03/09/2563 319/20/63/236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อครุภัณฑ์ ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน จำนวน 1 เครื่อง 319/20/63/239 03/09/2563 319/20/63/239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/63/234 03/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 ซื้อขอบคันหิน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. จำนวน 6 ชิ้น 319/60/63/233 03/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/229 01/09/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมเสา จำนวน 22 ชุด 319/45/63/232 01/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 ซื้อ HOT MIX จำนวน 120 ตัน 319/60/63/321 01/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 ซื้อ HOT MIX จำนวน 12 ตัน 319/60/63/231 01/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 16 ลบ.ม. 319/60/63/230 01/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน 319/60/63/228 28/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/43 28/08/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/63/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/63/225 26/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 466 รายการ