วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/4563/34 11/12/2562 11/12/2562 319/45/63/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
32 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.66+100-กม.74+397 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 97,605.00 ตร.ม เลขที่ 319/-/63/33 09/12/2562 09/12/2562 319/-/63/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
33 ซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/32 06/12/2562 06/12/2562 319/35/63/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
34 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/10 04/12/2562 04/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
35 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/31 04/12/2562 04/12/2562 319/60/63/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
36 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.17+000-กม.20+500 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/29 02/12/2562 02/12/2562 319/-/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/09 02/12/2562 02/12/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/63/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 20 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/28 29/11/2562 29/11/2562 319/60/63/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/63/27 29/11/2562 29/11/2562 319/35/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณลาดคันทางและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 42,408 และ 4113 ปริมาณงาน 313,863.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/26 28/11/2562 28/11/2562 319/-/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
41 ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6.00 ม. หนา 1.6 มม. จำนวน 100 เส้น เลขที่ 319/60/63/25 27/11/2562 27/11/2562 319/60/63/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เลขที่ 319/45/63/23 26/11/2562 26/11/2562 319/45/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เลขที่ 319/40/63/22 26/11/2562 26/11/2562 319/40/63/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
44 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 10 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/21 25/11/2562 25/11/2562 319/60/63/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
45 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/70/63/20 22/11/2562 22/11/2562 319/70/63/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 194 รายการ